دسته بندی نژادها: نگهبان

تعداد: 11 نژاد

فیلتر براساس سایز

سایز نژاد

نژاد گریت دین

حدود قیمت در بازار ایران: 30 الی 50 میلیون تومان

نژاد داگو آرژانتینو

حدود قیمت در بازار ایران: 30 الی 50 میلیون تومان

نژاد کین کورسو

حدود قیمت در بازار ایران: 20 الی 45 میلیون تومان

نژاد دوبرمن پینچر

حدود قیمت در بازار ایران: 30 الی 90 میلیون تومان

نژاد بردر کالی

حدود قیمت در بازار ایران: 30 الی 90 میلیون تومان

نژاد باکسر

حدود قیمت در بازار ایران: 20 الی 45 میلیون تومان

نژاد جاپانیز آکیتااینو

حدود قیمت در بازار ایران: 20 الی 45 میلیون تومان

نژاد بلژین مالینویز

بلژین مالینویز
حدود قیمت در بازار ایران: 30 الی 50 میلیون تومان

نژاد سرابی

حدود قیمت در بازار ایران: 10 الی 30 میلیون تومان

نژاد روتوایلر

روتوایلر
حدود قیمت در بازار ایران: 10-20 میلیون تومان

پت شاپ پت سانی

ماهم مثل شما دوستشان داریم

© پت سانی

Petsuny Petshop

We Love Them Like You Do

عضویت در شبکه‌های اجتماعی پت سانی