دسته بندی نژادها: شکاری (غیر آپارتمانی)

تعداد: 6 نژاد

فیلتر براساس سایز

سایز نژاد

نژاد داشهوند

حدود قیمت در بازار ایران: 20 الی 45 میلیون تومان

نژاد سیبرین هاسکی

سیبرین هاسکی
حدود قیمت در بازار ایران: 15 الی 45 میلیون تومان

نژاد لابرادور رتریور

لابرادور رتریور
حدود قیمت در بازار ایران: 15 الی 45 میلیون تومان

نژاد دالمیشن

دالمیشن
حدود قیمت در بازار ایران: 15-20 میلیون تومان

نژاد کوکر اسپانیل

کوکر اسپانیل
حدود قیمت در بازار ایران: 12-20 میلیون تومان

نژاد جک راسل تریر

Jack Russell Terrier
حدود قیمت در بازار ایران: 15-18 میلیون تومان

پت شاپ پت سانی

ماهم مثل شما دوستشان داریم

© پت سانی

Petsuny Petshop

We Love Them Like You Do

عضویت در شبکه‌های اجتماعی پت سانی