در تماس باشید

برای ارتباط با بخش‌های مختلف مجموعه پت‌سانی با اطلاعات زیر در تماس باشید و مشاوره داشته باشید

پت‌سانی

تماس 02122774006
09121059086
بازدید حضوری با هماهنگی

تهران، دیباجی جنوبی

Petsunny9086@gmail.com

کلینیک و اورژانس
رزرو نوبت و مشاوره

تهران، دیباجی جنوبی
خیابان تسلیمی
نبش ورگل

تماس با کلینیک